Kwoty połowowe dla Polski w 2017 roku.

Wypłyń na głębię
smaku z
Royal Seafood Sprawdź przepisy
Wypłyń na głębię
smaku z
Royal Seafood Sprawdź przepisy

Na fali

Kwoty połowowe dla Polski w 2017 roku.

Kwoty połowowe dla Polski w 2017 roku

Rada Ministrów Unii Europejskiej do spraw Rolnictwa i Rybołówstwa ustaliła wielkości połowów stad ryb na 2017 rok w Morzu Bałtyckim.  Zaproponowano określone wielkości połowów na 2017 rok na Morzu Bałtyckim w odniesieniu do stad dorsza, śledzia, szprota, łososia i gładzicy. Ponadto, Rada Ministrów zadecydowała o wprowadzeniu okresu ochronnego dla dorsza od 1 lutego do 31 marca.

Poniższa tabelka ukazuje przypadające Polsce:

Gatunek Podobszary ICES Kwota dla Polski rok 2016 (tony) Kwoty dla Polski rok 2017 (tony) Zmiana kwot (tony)
Śledź 22-24 (stado zachodnie) 3419 3695 +276
Śledź 25-32 (stado basenu centralnego) 44224 47618 +3394
Szprot 22-32 59399 76627 +17228
Gładzica 22-32 605 1179 +574
Łosoś 22-31 6030 szt. 6030 szt.
Dorsz bałtycki 22-24 (stado zachodnie) 1486 654 -832
Dorsz bałtycki 25-32 (stado wschodznie) 10884 8161 -2723

 

Źródło: Magazyn Przemysłu Rybnego nr 5 (113)/2016