Zmniejszenie limitów połowowych na dorsza w 2016 roku?

Wypłyń na głębię
smaku z
Royal Seafood Sprawdź przepisy
Wypłyń na głębię
smaku z
Royal Seafood Sprawdź przepisy

Na fali

Zmniejszenie limitów połowowych na dorsza w 2016 roku?

Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący uprawnień do połowów na Morzu Bałtyckim w 2016 roku. Projekt określa całkowity dopuszczalny połów (TAC, ang. total allowable catch), dając tym samym rybakom uprawniania do połowów dziesięciu głównych stad ryb eksploatowanych w Bałtyku.

Według wniosku całkowity dopuszczalny połów, ze wszystkich stad ( za wyjątkiem łososia), na rok 2016 ma zostać zmniejszony o 15% w stosunku do roku bieżącego. Łączny dopuszczalny połów wyniósłby około 566 tyś. ton, połów łososia mógłby osiągnąć pułap około 116 tyś. sztuk (wzrost o 6%).
Międzynarodowa Rada Badań Morza (ICES) zaleciła ograniczenie połowów dorsza bałtyckiego ze stada wschodniego do 41 143 ton, jest to o 20% mniej aniżeli w roku ubiegłym!

Z informacji ICES wynika, że zachodnie stado dorsza zostało przełowione do tego stopnia, że znalazło się poniżej poziomu podtrzymywanego bezpieczeństwa biologicznego. Dodatkowe środki w celu poprawy stanu tego stada stanowią temat dyskusji przedstawicieli państw członkowskich w Radzie.
To najszerszy, jak dotąd zakres limitowania.
Wniosek Komisji zostanie poddany dyskusji na forum rady w kontekście przyjęcia rozporządzenia na szczycie w październiku br. przyjęte ograniczenia wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Opracowane na podstawie: www.europedirect-dzierzgon.com